Stiens: 058 257 17 12

Gorredijk: 0513 46 38 25

Elahuizen: 0514 22 22 00

 • Een begrip sinds 1854
 • 3 vestigingen in Friesland
 • Meer dan 20 dealerschappen
 • Ruim aanbod occasions

SKL-Keuringen 2024

Op vrijdag 29 maart 2024 staat het SKL-Keuringsstation weer opgesteld bij de vestiging in Stiens. Bel voor een afspraak met onze werkplaats.

In de wetgeving is opgenomen dat met veldspuiten er alleen gewasbeschermingsmiddelen verspoten mogen worden met een veldspuit die voorzien is van een geldig SKL keuringsrapport of met veldspuiten die jonger zijn  dan 3 jaar oud. SKL ziet toe op een juiste uitvoering van de keuringen bij de SKL-erkende keuringsstations. Tijdens de keuringen worden alle relevante zaken gecontroleerd en nagemeten. Met een goedgekeurde spuit kan veilig en effectief gespoten worden. Sinds 1 juli 2006 is de keuringsfrequentie driejaarlijks. Deze drie jaar is het minimum, het kan uiteraard zijn dat bij bepaalde kwaliteitssystemen een andere frequentie voorschrijven. Bij telers die gecertificeerd zijn volgens Milieukeur is het interval eens per twee jaar.

Met ingang van 10 januari 2013 is de wetgeving veranderd. De Europese Richtlijn 2009/128/eg is nu geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. De verplichting tot keuring is nu opgenomen in artikel 80 van Wet gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, hierin is opgenomen dat iedereen die bedrijfsmatig toedieningsapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, deze periodiek moet laten keuren. De verplichting tot keuring geldt nu dus voor iedereen, niet alleen voor boeren en tuinders, maar ook veldspuiten die gebruikt worden door golfbanen, gemeenten en andere instellingen, ondernemingen of personen mogen alleen gebruikt worden als ze voorzien zijn van een geldige keuring.

De inhoud van de SKL-keuring voor veldspuiten is gebaseerd op de geharmoniseerde norm NEN-EN-ISO 16122:2 (2015). De bedoeling is dat in alle lidstaten van de EU volgens deze norm gekeurd wordt. De SKL keuring wordt daarom in de meeste Europese landen erkend, waarbij er wel verschillen kunnen bestaan in keuringsfrequentie. In de praktijk is bij export van zowel nieuwe als gebruikte machines de SKL keuring in alle EU landen geldig. Ondernemers uit Duitsland mogen op grond van de Duitse regelgeving ook hun gebruikte veldspuit ook in Nederland laten keuren. Ondernemers uit Belgie kunnen dat op grond van de Belgische wetgeving niet, zij moeten hun gebruikte machine in Belgie laten keuren.

Onderdelen veldspuit keuring

Tijdens de keuring wordt de veldspuit op de volgende zaken gecontroleerd:

 1. Lekkage, zowel stilstaand als onder druk
 2. Pomp en roersysteem, meting capaciteit van de pomp, controle conditie van de pomp, pulsaties en controle werking van het roersysteem
 3. Spuittank, aanwezigheid en conditie deksel en vulzeef, afleesbaarheid tankinhoud,
 4. Meet-, regel- en controle organen
 5. Manometer
 6. Slangen en leidingen
 7. Filters
 8. Spuitboom
 9. Spuitdoppen, incl. dwarsverdeling
 10. Luchtondersteuning (indien aanwezig)
 11. Spuitgeweer/-pistool

SKL Keuring Granulaatstrooiers

De periodieke keuring van verdeelapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen in vaste (korrel of poeder) vorm is wettelijk verplicht. De eerste keuring van deze machines moet volgens de wet binnen 3 jaar na aanschaf plaatsvinden, daarna is de keuringsfrequentie van deze machines, ongeacht de werkbreedte, 6 jaar.

Deze keuring is gericht om alle onderdelen van de machine te controleren zodat deze in staat is het middel homogeen te verdelen op een veilige manier voor de gebruiker en omstanders.

De keuring betreft machines die aan een voertuig zijn bevestigd, of die op een andere machine (bijvoorbeeld een aardappelpoter) zijn bevestigd. Handgedragen apparatuur is vrijgesteld van de keuringsplicht.

Tijdens de keuring worden alle relevante onderdelen van de installatie gecontroleerd. De homogeniteit van de afgifte uit de verschillende uitstroomopeningen wordt gecontroleerd, belangrijk is dat de instelling van de machine zodanig is dat overal evenveel middel wordt verdeeld. Deze afgifte wordt gecontroleerd door uit uivoeren van een afdraaiproef met dummy materiaal.

Belangrijk is zeker bij deze machines, dat de machines leeg en schoon (zowel van de buitenzijde als de binnenzijde) worden aangeleverd bij het keuringstation.

SKL Keuring Rijenspuiten, onkruidspuiten en spuitmachines opgebouwd op zaai- en pootmachines

Rijenspuiten, onkruidspuiten en spuitmachines opgebouwd op zaai- en pootmachines dienen ook goed en nauwkeurig te werken. Nieuwe machines moeten aan bepaalde eisen voldoen en machines in gebruik moeten periodiek gekeurd worden.

Wettelijk gezien moet de eerste SKL keuring van de machines, ongeachte de werkbreedte, plaatsvinden binnen 3 jaar na aanschaf van de machine.

Dus alle machines die in gebruik zijn, die 3 jaar of ouder zijn, mogen alleen worden gebruikt als deze voorzien zijn van een geldig SKL keuringsbewijs.

De keuring is voor alle typen en werkbreedtes van machines verplicht. De keuringsfrequentie voor machines met een spuitboombreedte van meer dan 3 meter is 3 jaar en voor machines van 3 meter en smaller is dat 6 jaar.

KEURINGSFREQUENTIE DIVERSE MACHINES

Soort toepassingsapparatuurFrequentie keuring
Spuitboombreedte >3 meter1x in 3 jaar
Spuitboombreedte ≤3 meter1x in 6 jaar
Spuitinstallaties opgebouwd op zaai- en plant/pootmachines > 3 meter1x in 3 jaar
Spuitinstallaties opgebouwd op zaai- en plant/pootmachines ≤3 meter1x in 6 jaar
Ruimtebehandelingsapparatuur (Mafex, Pieperdoes, Cyclomatic, Fog etc.)1x in 6 jaar
Granulaat- en poederstrooiers1x in 6 jaar
Handapparatuur en rugspuitvrijgesteld van keuring

SKL-Keuringsstation in Stiens

Op vrijdag 29 maart 2024 staat het SKL-Keuringsstation weer opgesteld bij de vestiging in Stiens. Bel voor een afspraak met onze werkplaats.

Wij zijn dealer van