Stiens: 058 257 17 12

Gorredijk: 0513 46 38 25

Surhuisterveen: 0512 74 80 10

Elahuizen: 0514 22 22 00

  • Een begrip sinds 1854
  • 4 vestigingen in Friesland
  • Meer dan 20 dealerschappen
  • Ruim aanbod occasions

INNOVEREN in plaats van SANEREN

De stikstofplannen van minister van der Wal zijn ingeslagen als een bom in de Nederlandse land- en tuinbouw. Er zijn stikstofdoelen gesteld die uiteenlopen van 95% reductie rond natuurgebieden tot 12% reductie in landbouwgebieden. Het betekent een forse aanslag op de continuïteit van vele agrarische bedrijven. Dat leidt tot onzekerheid, onrust en boosheid bij agrariërs, hun gezinnen en veel bewoners op het platteland. Fedecom en ook wij onderschrijven de grote zorgen en frustratie van boeren en tuinders en begrijpen dat die tot weerstand en acties leiden. Het is bijzonder teleurstellend en niet acceptabel dat de overheid geen rekening houdt met eerder ingediende sector brede voorstellen voor stikstofreductie. De sector roept provincies en kabinet met klem op die uitgewerkte voorstellen alsnog op te nemen bij de uitwerking van de provinciale gebiedsgerichte aanpak.

Wij vinden het noodzakelijk om de mogelijkheden van management en technische innovaties snel, praktisch en financieel te stimuleren. Dat geeft sneller emissiereductie en bedrijfsperspectief dan eindeloos soebatten over theoretische modellen en normen.

Wij zijn dealer van